onze producten

Ons eerste resultaten

Stap voor stap bouwen we met elkaar aan een nieuwe infrastructuur. Mijlpalen. Nederzettingen. Herbergen. Reisbureaus. We helpen jou, jouw mensen en jouw organisatie en steken zelf graag de handen uit de mouwen. We dragen bouwstenen en ideeën aan voor het maken van goede beslissingen met blijvende resultaten. Om die vervolgens te laten landen in eigentijdse en actuele producten.

OldSql: the ancient art of learning

Wij van OldSql zijn op zoek gegaan naar hoe goede inhoud en potentieel levensveranderde momenten ook daadwerkelijk leiden tot betere keuzes en blijvende resultaten. Veel van de antwoorden vonden we terug in de manieren van leven en leren uit de oudheid. OldSql is een denktank voor en beheerder van het gedachtegoed dat bijdraagt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontwikkelen van potentieel. Dat doet OldSql door middel van advies, inspiratie, begeleiding, trainen, coaching van mensen, organisaties, ideeën en startups die hun steen bijdragen aan het ondersteunen van goede beslissingen en blijvende resultaten. 

Baqpaqr: blijf niet zoals je bent

We zijn allemaal reizigers of baqbaqrs op zoek naar zingeving of je nu gelooft of niet. Met de baqbaqr binnenreis ga je aan de hand van een ‘reisgids’ op zoek naar wat op dit moment je aandacht verdient. De reis zorgt voor ervaringen en inzichten in gesprek met de ander. De baqbaqr-methode helpt je om de ervaringen in je rugzak te verzamelen, te verwerken en te verzilveren in belangrijke keuzes voor je leven. Het zijn een binnenreizen, dus je hoeft niet het niet ver van huis te zoeken om je leven meer richting en aandacht te geven. Binnen is in je huis, maar ook in je hart of je hoofd. Deze binnenreizen zijn ingebed in je ‚normale’ bestaan. Ze vormen slechts een beperkte, maar krachtige aanvulling op je dagelijkse ritmes. Eén voorwaarde: zorg voor een reisgenoot en gespreksgezel.

Onze concepten

Matriqqs: geef gezond door

We zijn allemaal als baby begonnen aan de reis van ons leven. De vorming en opvoeding in de eerste jaren van ons leven zijn van grote betekenis voor de rest van ons leven. Met Matriqqs helpen we ouders en begeleiders met het uitwerken van de principes voor een gezonde en gebalanceerde opvoeding. Opvoeden is doorgeven. En we kunnen alleen dat doorgeven wat we zelf hebben ontvangen. Matriqqs maakt ouders bewust van wat ze doorgeven zonder hulp en wat ze kunnen doorgeven met hulp. Vervolgens helpt Matriqqs ouders met het maken van keuzes die henzelf en hun gezin ten goede komen. 

Subway : iedere dag onderweg

Met Subway helpen we geloofscommunities met een nieuwe vitaliteit door de focus te verplaatsen van samenkomen naar samen eropuit trekken. Kleine, vitale netwerken van gelovigen die elkaar sterken en support geven in het vervullen van elkaars missie. We ondersteunen elkaar als reisgenoten. De kracht van het netwerk zit in het elkaar ondersteunen in het leveren van bijdragen die de omgeving van de gelovige ten goede komen. Deze bijdragen zijn een reflectie van het (vrijzettende) karakter en de (goede bedoelende) intenties van de God die gelovige volgt. De gelovige is in die zin niet bezig om mensen voor zijn of haar geloofsstroming te winnen, maar zelf te groeien en de wereld te laten meeprofiteren van zijn of haar bloeiende en vitale geloof. 

Eyeqatcher: Worldview education

We hebben allemaal lenzen die filteren hoe we naar het leven kijken. Maar hoeveel van de filters hebben we zelf bewust gekozen? Met Eyeqatcher helpen we je om als kritische en zelfdenkende persoon verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen wereldbeeld en waardering te krijgen voor die van de ander. Dit verrijkt je leven op vele manieren. Je komt makkelijker in gesprek met de ander, ontmoet meer mensen en je kan meer mensen betrekken bij jouw reis door het leven. Hierdoor krijg je tevens meer waardering voor je eigen wereldbeeld. In Eyeqatcher werkt OldSql samen met prof. dr. John Valk. Door middel van de baqbaqr-methode vertalen we zijn academisch gedachtengoed naar het individu, het gezin, onderwijs, politiek, religieus georiënteerde organisaties en bedrijfsleven.

(OldSql & baqpaqr ft. prof. dr. John Valk)