Het probleem

Heeft u ooit een boek gelezen, deelgenomen aan een geweldige conferentie, training of geluisterd naar een geweldige spreker waarvan u dacht dat het levensveranderend zou zijn? En dat u zich na een paar weken of maanden realiseerde dat dat niet het geval was? We zien dat veel gebeuren en stelden ons de vraag:

Waarom zorgen geweldige inhoud en potentiële levensveranderende momenten niet altijd voor goede beslissingen en blijvende resultaten?

Dat is wat ons op onze reis zette.

Onze missie

We hebben een missie om het potentieel van mensen meer echt te doen. Dat is een ambitieuze opdracht die veel aspecten van het leven raakt: persoonlijke ontwikkeling, onderwijs, leren en verandering. We dringen aan op een holistische benadering om mensen toe te rusten tijdens hun levenslange reis om hun potentieel recht te doen. Onze bijdrage is hen te ondersteunen bij het onderweg zijn, voeren van geweldige gesprekken, het maken van geweldige keuzes en het leveren van betekenisvolle bijdragen.

Infrastructuur

Laten we een nieuwe infrastructuur voor menselijk potentieel bouwen om mensen te helpen bijdragen te leveren die zowel henzelf als anderen ten goede komen.

Dit doen we door leerconcepten met partners door te ontwikkelen tot volwaardige bijdragen aan de samenleving. Dat gaat leiden tot nieuwe producten, bedrijven, platforms of organisaties. We streven ernaar te zien dat de weeffouten van de 19e eeuw worden hersteld. De nieuwe infrastructuur zal uiteindelijk de oude infrastructuur vervangen.

Ons potentieel

Wij zijn bezorgd om hoe we omgaan met het verkennen en ontdekken van het ons potentieel als mensen. Daarom hebben we diepe overtuigingen ontwikkeld en belangrijke elementen geïdentificeerd om dat potentieel recht te doen.

Voorop gesteld. Er gaat natuurlijk veel goed. Toch vroegen we ons af: Hoe komt het dat – hoewel de mensheid grote prestaties heeft geleverd en de onderwijssystemen enorm hebben bijgedragen aan de vooruitgang van de wereld – onze vitale leer- en ontwikkelingsinstituten zoals scholen, universiteiten, opleidingsorganisaties en kerken, het zo moeilijk hebben om het beste uit ons te halen?

Het verbazingwekkende is dit. We hebben een aantal geweldige antwoorden op deze vraag. Op een ander deel van de site werken we dit uit, maar in wezen komt het hier op neer: we moeten niet ons vermogen om te produceren of te reproduceren centraal stellen, maar ons vermogen om context te verzamelen, te begrijpen en er betekenis aan te geven.

De oprichters

Oldsql is opgericht door Antoni van Dijk, taalkundige enleerprofessional en David Koerts, coach en business developer. Beiden zijn in hun dagelijks leven bezig met de groei en ontwikkeling van mensen. Gedreven om altijd het potentieel uit mensen te halen.